Praktijk voor Integrale Therapie

Welkom in de praktijk voor Integrale Therapie.

In mijn gesprekspraktijk ontvang ik mensen die door vragen of problemen hun authentieke zelf zijn kwijtgeraakt. Belangrijk is het om deze vragen/problemen nader te onderzoeken omdat deze factoren belemmerend of ziekmakend kunnen uitwerken. Problemen kunnen zijn:

  • Depressieve en of somberheidsklachten
  • Angstgevoelens-spanningsklachten
  • Crisissituaties
  • Identiteitsproblemen
  • Existentiele vragen
  • Faalangst-onzekerheid.-gebrek aan zelfvertrouwen
  • Psycho-somatiforme klachten (o.a. “Burn-out”)
  • Traumatische gebeurtenissen
  • Hechtingsproblematiek

   Belangrijk is te kijken naar de diepere oorzaken van problematiek/gedrag en daarin spelen onbewuste en bewuste psychologische processen een rol.

   D.m.v. gesprekken, evt. met gebruik van droom- en tekenanalyse en actieve imaginatie (werken met beelden vanuit het onbewuste ) onderzoeken we samen de vragen/problematiek en kijken we naar mogelijkheden om die vragen,problemen te verhelderen en te transformeren. Ik zal hierbij een spiegelende en steunende rol vervullen. Ieder mens heeft daarbij een zelfhelend vermogen om nieuwe wegen te vinden en nieuwe krachten in zichzelf aan te boren.

   Het alles is gericht op het herstel van het authentieke zelf;worden wie je in wezen bent als mens.

   Ik werk vanuit een integrale visie.

   Vanuit deze visie heb ik aandacht voor de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele dimensies van de mens ;daarbij staat de individuele behoefte van de mens centraal.